Saint Ludmila, Op.71 (Dvořák, Antonín)

Contents

Sheet Music

Vocal Scores

PDF scanned by US-R
Aldona (2014/2/21)

Arranger Karel Weis (1862-1944), piano reduction
Language English
Translator John Troutbeck (1832-1899), English text
Publisher. Info. London: Novello, Ewer & Co., n.d.
Copyright
Misc. Notes This file is part of the Sibley Mirroring Project.
Purchase
Javascript is required for this feature.
SIBLEY1802.25001.e20e-39087011359744score.pdf

Arrangements and Transcriptions

Selections

For Organ (Martin)

PDF scanned by US-R
Mattheson78 (2009/6/27)

Arranger George Clement Martin (1844-1916)
Publisher. Info. London: Novello, Ewer & Co., n.d. Plate 7526
Copyright
Misc. Notes This file is part of the Sibley Mirroring Project.
Purchase
Javascript is required for this feature.
SIBLEY1802.5500.13945.1415-39087012340776.pdf
Javascript is required to submit files.

General Information

Work Title Saint Ludmila
Alternative. Title Svatá Ludmila
Composer Dvořák, Antonín
Opus/Catalogue NumberOp./Cat. No. Op.71 ; B.144 (1st version) ; B.205 (2nd version)
Movements/SectionsMov'ts/Sec's 3 scenes
 • Part I.
 1. Introduzione e coro
 2. Recitativo – tenore solo
 3. Coro
 4. Coro
 5. Coro
 6. Recitativo — soprano solo
 7. Aria – soprano solo
 8. Coro
 9. Tenore solo
 10. Coro
 11. Aria (basso solo) e coro
 12. Coro
 13. Aria – soprano solo
 14. Recitativo — basso solo
 15. Coro
 • Part II.
 1. Introduzion, recitativo ed aria alto solo
 2. Duetto – soprano ed alto solo
 3. Aria – basso solo
 4. Recitativo — soprano solo attaca
 5. Terzetto – soprano, alto e basso solo
 6. Terzetto – (soprano, alto e basso solo) e coro
 7. Tenore solo e coro
 8. Recitativo – basso solo
 9. Coro
 10. Recitativo – tenore e basso solo
 11. Aria — tenore solo
 12. Recitativo – soprano solo
 13. Coro
 14. Recitativo – tenore e basso solo
 15. Quartetto e cori
 • Part III.
 1. Introduzione e coro
 2. Recitativo – tenore e basso solo
 3. Duetto – soprano e tenore solo
 4. Recitativo – soprano e basso solo
 5. Basso solo e coro
 6. Alto e basso solo e coro
 7. Soli e choro
Text Incipit see below
 • Part I.
 1. Tmy vrátily se v skrýše skal a lesů / The dusk departs to gloomy caves and forests
 2. Vesno smavá, Vesno snivá / Merry Springtime, dreamy Springtime
 3. 'Květy, jimiž Vesna vábí / Blossoms, with which Spring allures us
 4. Svaté jitro jest / Holy dawn and holy night
 5. Tříhav, který patří trojí tváří / Triglaw, thou with three-fold countenance
 6. Mé srdce chví se tlukem bouřným dnes / My heart is beating wildly
 7. Od dětství ku oltáři mne vodil svatý cit / When young it was the altar I ever held most dear
 8. Vždyť bozi s námi jsou, kam bludný krok se šine /
  The gods are close at hand, where´er we stray and falter
 9. Sem rychle Vesny květ, ať sochu ověnčíme /
  Festoon with flowers gay the statue of great Vesna
 10. Ký v pozadí to hluk? / What causes all that noise?
 11. Do prachu s vámi! Jeden jest Bůh! / Now kiss the dust all! One God there is!
 12. Kdo onen muž, jejž nestih's nebe blesk? / What man is this whom lightening will not fell?
 13. Ó dovol abych zlíbat směla tvých nohou prach /
  I beg thee, only thy dusty feet My lips I would lay
 14. Vstup v nitro své, mým domem není země /
  Upon this earth thy search would be a vain quest
 15. Vše láme se a bortí v chaos tmavý / Now everything is crumbling, all is chaos
 • Part II.
 1. Ó, v jaké šeré lesní stíny / Oh, in the fearful forest shadows
 2. Teď ptám se tě: co najít chceš? / Pray tell me now, what do you seek?
 3. Já neklamal se, buď vítána, dcero! / No error made, I welcome you, daughter!
 4. Ó dopřej, ať se v pokoře dál cvičím / Oh tell me, for humility I long now
 5. Tam Kristův kříž! / Behold Christ's Cross!
 6. Vesele hvozdem, vesele polem / Gaily we pass through field and through forest
 7. Ó jaký obraz oku mému se v stínu lesním otvírá! /
  Oh, what a sight there in the shadows, and one that causes me to fear!
 8. Já bludné duše světlu vracím / I led the lost souls out of darkness
 9. Ó neklamu se, chápu juž / I think, the truth I now infer
 10. Ach, ona, po níž srdce moje prahne / Ah, it is she for whom my heart is yearning
 11. Ó, cestu ukaž mi, jak jí mám dobýt / Oh, show to me the way that I must win her
 12. Ó, kterak mohu zvednout k tobě zraku / How is it possible to raise my eyelids
 13. Ó běda, nechce slyšet jeho lkání! / Oh, heavens! She'll not listen to his pleading!
 14. Jak z krásného snu náhle procitlý / I rudely awake from a perfect dream
 15. Já hledala jsem září toho jitra / For this new shining dawn I am now searching
 • Part III.
 1. Hospodine, pomiluj ny! / Mighty Lord, have mercy on us!
 2. Nuž přistupte, mnou víře vyučení / Come forward all to whom I've taught the new creed!
 3. Ó, nech juž skanout nad našimi čely / Anoint our foreheads with the holy water
 4. U cíle stojím snahy své a tužby / Here on the threshold of my aspirations
 5. Duchu svatý, sestup v nachu / Holy Ghost in royal purple
 6. Ó zněte, písně, zněte k nebes báni / Now let the heavens echo with our anthem
 7. Hospodine, pomiluj ny! / Mighty Lord, have mercy on us!
Year/Date of CompositionY/D of Comp. 1885-86 — 1st version
1901 — 2nd version
First Performance. 1886-10-15 in Leeds — 1st version
1901-10-30 in Prague — 2nd version
First Publication. 1887
Librettist Jaroslav Vrchlický (1853–1912)
Václav Juda Novotný (1849–1922) — 2nd version only
Language Czech
Dedication Erotín Choral and Music Society in Olomouc
Average DurationAvg. Duration 130 minutes
Composer Time PeriodComp. Period Romantic
Piece Style Romantic
Instrumentation Soprano, Alto, 2 Tenors, Bass, Chorus (SATB) + Orchestra
2 Flutes, 2 Oboes, English horn, 2 Clarinets, Bass Clarinet, 2 Bassoons, Contrabassoon,
4 Horns, 3 Trumpets, 3 Trombones, Tuba, Timpani, Triangle, Harp, Organ, Strings
External Links Wikipedia article
antonin-dvorak.cz (first version)

Misc. Comments

Cast

 • Saint Ludmila — soprano
 • Borivoj, a Bohemian prince — tenor
 • Svatava — mezzo-soprano
 • Ivan the Hermit — bass
 • Peasant — tenor

Version History

 • Composed for soloists, mixed chorus and orchestra, 1885–86 (= B.144)
 • Revised by Dvořák, with additional recitatives by J. Vrchlický and V. J. Novotný, but also with substantial cuts made (and staging created), 1895, 1901 (= B.205)